Informacja dot. niezgodności występującej w zapytaniu ofertowym